Veleposlaništvo RS Pariz /Novice /
22.12.2021  

Vabilo k sodelovanju za izvajanje prakse v času predsedovanja Francije Svetu Evropske unije 2022 na Veleposlaništvu RS v Franciji (VPA)

Veleposlaništvo Republike Slovenije vabi k sodelovanju študente višjih letnikov dodiplomskega oziroma podiplomskega študija za pomoč pri opravljanju nalog v času Predsedovanja Francije Evropski Uniji. Pogoj za sodelovanje je pridobljena štipendija programa Erasmus+.

Čas opravljanja študentske prakse je lahko največ 44 delovnih dni, v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022.

Okvirne zadolžitve:

 • pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov ter sodelovanje pri aktivnostih v zvezi s predsedovanjem in drugih nalog veleposlaništva (organizacija sestankov, priprava gradiv in poročil idr.).

Kandidati, ki se bodo prijavili, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje francoskega jezika na višji ravni,
 • znanje angleškega jezika na višji ravni (najmanj B2 - Skupni evropski referenčni okvir),
 • pridobljena štipendija programa Erasmus+ za celotno obdobje opravljanja prakse.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z izkušnjami na področju dela v javni upravi,
 • študenti prava ali drugih ustreznih družboslovnih smeri (mednarodni odnosi), 
 • s poznavanjem uporabe računalniških in spletnih orodij ter videokonferenčnih programov.

 Prijava mora vsebovati:

 • izpolnjen prijavni obrazec z dokazili,
 • Europass življenjepis,
 • motivacijsko pismo v francoskem jeziku, 
 • izjavo, da bo študent v času opravljanja prakse pridobil štipendijo Erasmus+.

 

Zainteresirani kandidati pošljejo prijavo na elektronski naslov sloembassy.paris(at)gov.si do petka, 31.12.2021.

Za izbrane kandidate bo opravljen postopek varnostnega preverjanja skladno s 16. a členom Zakona o zunanjih zadevah.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni o neizboru.


Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.