Veleposlaništvo RS Pariz /Novice /
27.07.2018  

Vpis Biosfernega območja Mure na UNESCOv Seznam biosfernih območij Programa Človek in biosfera (MAB)

UNESCOv Mednarodni koordinacijski svet Programa Človek in biosfera (MAB) je, na svojem zasedanju v Palebangu v Indoneziji 25.7.2018, na Seznam biosfernih območij dodal 24 novih področij, med njimi tudi Biosferno območje Mure.

Biosferno območje Mure je značilna obrečna pokrajina s prepletanjem rečnih in obrečnih habitatov, s kompleksi poplavnih gozdov ter značilne kmetijske kulturne krajine v zaledju. Zavedajoč se vzajemne odvisnosti, trajnostni razvoj tega območja temelji na ohranjanju teh značilnosti, ki spodbujajo gospodarsko rabo za dobrobit lokalnega prebivalstva, širše Pomurske regije, pripomore pa tudi med-regijskemu povezovanju Slovenije na meddržavni ravni. Biosferno območje Mure je sestavni del načrtovanega čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, opredeljen s podpisom sporazuma o ustanovitvi 5-državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava (ministrska deklaracija 2011). Celotno območje leži na ozemlju Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije ob rekah Mura, Drava in Donava.

Biosferno območje Mure pomeni četrti vpis za RS. Do sedaj so na ta seznam že vključena 3 biosferna območja (BO): BO Julijske Alpe (upravljavec območja: Triglavski narodni park), BO Kras (upravljavec Park Škocjanske jame), BO Kozjansko–Obsotelje (upravljavec: Kozjanski park). 

Uvrstitev na seznam prispeva h ključni vzpostavitvi svetovne mreže biosfernih področij, z namenom doseči trajnostni razvoj, ki temelji na trajnostni rabi naravnih virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Uvrščena področja predstavljajo interakcijo med ljudmi in naravo, ki omogočajo napredek pri znanosti in tradicionalnih vedenj. Na celotnem seznamu je sedaj 686 biosfernih področij.