Veleposlaništvo RS Pariz /Novice /
12.11.2010  

Obvestilo o zakonodajnem referendumu o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

Državni zbor Republike Slovenije je za 12. december 2010 razpisal zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija. Na našem veleposlaništvu (28, Rue Bois le Vent, 75116 Pariz) bo referendum potekal 12. decembra 2010 od 9. do 17. ure.

Volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji (ZDOMCI) in so torej vpisani v volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini,  se lahko prijavijo za glasovanje na referendumu ter - v kolikor se pravočasno prijavijo pri Državni volilni komisiji -  glasujejo ali na našem veleposlaništvu ali po pošti. Za obe obliki glasovanja se je potrebno prijaviti pri Državni volilni komisiji najpozneje do 27. novembra 2010. Izpolnjene in podpisane prijavnice je potrebno poslati neposredno na Državno volilno komisijo po faksu (+386 1 4331 269) ali poskenirano (zaradi podpisa) po elektronski pošti na naslov rvk(at)gov.si ali po pošti (Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana). Zapozneli zahtevki se bodo kot prepozno vloženi zavrgli.

Volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (IZSELJENCI), lahko glasujejo po pošti ali na našem veleposlaništvu. V primeru glasovanja po pošti, mora volivec - za razliko od državnih volitev - zahtevati tako glasovanje pri Državni volilni komisiji. Rok za vložitev zahtevka za glasovanje po pošti za izseljence je 27. november 2010.

Vsi volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine (v našem primeru Francija in Monako), lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi na naslov našega veleposlaništva (gradivo mora prispeti do odprtja volišča, 12. decembra 2010) ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 12. decembra 2010, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 21. decembra 2010 do 12.00 ure.

Izseljenec, ki bo na dan 12. decembra 2010 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«. Za to volišče se mora prijaviti najpozneje 9. decembra 2010.

Volilni imeniki bodo na veleposlaništvu razgrnjeni najverjetneje od 16. novembra dalje. V času razgrnitve volilnih imenikov imajo državljani RS s stalnim prebivališčem v tujini (IZSELJENCI) možnost, da preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa. Popravke je možno opraviti na podlagi dokazil, kot so izpiski iz matičnih knjig ali pisne izjave o spremembi prebivališča v tujini.

Dodatne informacije vam bomo pošiljali sproti, sicer pa so na voljo tudi na spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk.gov.si/.