Veleposlaništvo RS Pariz /Novice /
01.02.2021  

Vstop ali tranzit čez Francijo iz držav izven evropskega območja

Od 31. januarja 2021 velja prepoved potovanj v in iz neevropskih držav, razen zaradi nujnih družinskih, zdravstvenih ali poklicnih razlogov. Za potovanje iz nujnih razlgov, kar velja tudi za potnike v tranzitu, pa potniki potrebujejo:

  • posebno potrdilo, na katerem označijo razlog potovanja, in ustrezna dokazila (glej spodaj) in
  • negativni test PCR na prisotnost Covid-19, ki ne sme biti starejši od 72 ur (pogoje velja za potnike starejše od 11 let) in
  • izjavo na čast v francoščini ali angleščini, da v zadnjih 48 urah niso imeli znakov okužbe in da sprejemajo možnost, da bodo ob vstopu v Francijo ponovno testirani. 
     

Ob prihodu v Francijo se bodo ti potniki morali tudi samoizolirati za 7 dni v kraju, ki ga bodo določile francoske oblasti, in po izteku tega obdobja opraviti še dodatni PCR test na prisotnost Covid-19. Slednje ne velja za potnike v tranzitu, ki pa lahko traja do 24 ur.

Če v državi, iz katere potnik prihaja, PCR testa ni mogoče narediti, lahko oseba na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Francije zaprosi za dokument "Oprostitev predložitve PCR testa".
Za ta dokument lahko oseba zaprosi v primeru, da so razlogi za potovanje nujni, izdaja pa bo možna le v izjemnih primerih in pod naslednjimi pogoji:

  • oseba se mora strinjati, da bo ob prihodu na francosko ozemlje naredila hitri antigenski test,
  • da bo ostala v sedemdnevni izolaciji v nastanitveni ustanovi, ki jo določijo francoski organi in za katero bo morala predložiti potrdilo o rezervaciji,
  • da bo po izteku sedemdnevne izolacije naredila PCR test.

V državah, v katerih so na voljo hitri antigenski testi, je dokument "Oprostitev predložitve PCR testa" veljaven le, če potnik obenem predloži tudi negativni hitri antigenski test, ki je bil narejen manj kot 72 ur pred vkrcanjem.

Omejitve pa veljajo tudi za potovanje iz Francije v tretjo državo  - oseba lahko v tretjo državo iz Francije potuje le, če ima za to nujne razloge. Potnik mora imeti pri sebi izjavo in dokazila.

Več informacij (tudi v angleščini) je na voljo na spletni strani francoskega ministrstva za notranje zadeve, kjer boste našli tudi informacije za potnike, ki v Francijo prihajajo iz Združenega kraljestva in za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav, ki niso na območju aktivnega kroženja: od 1. februarja 2021 so to Avstralija, Južna Koreja, Japonska, Norveška, Ruanda, Singapur in Tajska.

 

Nujni razlogi potovanja v ali čez Francijo:

Potovanje iz nujnih osebnih ali družinskih razlogov

- smrt ožjega družinskega člana,
- obisk ožjega družinskega člana, ki ima življensko nevarne poškodbe ali je v kritičnem stanju.
Zahtevana dokazila: mrliški list, zdravniško potrdilo o kritičnem stanju osebe.

starševska skrb za otroka, ki jo izvaja eden od staršev, ki mu je roditeljsko pravico dodelilo sodišče
Zahtevana dokazila: sodba ali potrdilo pristojnega organa kraja prebivališča.

- pomoč starejšim, bolnim ali invalidnim osebam, ki nimajo druge pomoči ali podpore
Zahtevana dokazila : dokumenti, ki opisujejo razmerje med osebo, ki nudi pomoč in osebo, ki pomoč potrebuje, dokazila o situaciji osebe, ki pomoč potrebuje.

- poziv, ki so ga izdali sodni ali upravni organi
Zahtevana dokazila: poziv.

- zakonita ali ekonomska nezmožnost za prebivanje na ozemlju, kjer se oseba nahaja
Zahtevana dokazila: potečeno dovoljenje za prebivanje, odpoved pogodbe o zaposlitvi, itd
 
- varstvo in zaščita oseb (zaščita otrok in boj proti ilegalnim prehodom otrok v tujino, zaščita žrtev družinskega nasilja
Zahtevana dokazila: dokumenti, ki dokazujejo dejstva.
 
- povratek v kraj stalnega prebivališča, če se je potovanje začelo pred 31. januarjem 2021
Zahtevana dokazila : potrdilo o stalnem prebivališču,  povratna vozovnica z datumom odhoda pred 31. januarjem 2021.

- študenti, ki začenjajo, nadaljujejo ali končujejo študij      
Zahtevana dokazila : potrdilo o šolanju, ki ga je izdala izobraževalna ustanova.

 
Potovanje iz nujnih zdravstvenih razlogov

- nujna medicinska pomoč (za osebo in spremljevalca, če je njegova prisotnost neobhodno potrebna
Zahtevana dokazila: zdravniško potrdilo, dokazilo o načrtovanem zdravljenju ali hospitalizaciji, itd

Potovanje iz nujnih poslovnih razlogov

- nujne službene poti, ki so bistvenega pomena za opravljanje gospodarskih dejavnosti, ki zahtevajo prisotnost na kraju samem, ki se jih ne more odložiti na kasnejši čas in katerih odlog ali odpoved bi povzročila nesorazmerno visoko skodo ali pa sta nemogoča (prevozniki)
Zahtevani dokumenti: potrdilo delodajalca, poklicna izkaznica posadk ali drugih zaposlenih, ki delujejo v mednarodnem prevozu blaga ali potnikov ter pomorskem prevozu.
 
- zdravstveni delavci, ki pomagajo v boju proti virusu Covid-19 ali sodelujejo v operacijah, ki so izjemnega pomena za zdravje
Zahtevana dokazila: poklicna izkaznica. 

 - enkratne misije, ki so povezane z izvajanjem javnih pooblastil (vključno z diplomatskimi misijami) in ki jih ni mogoče odložiti ali preložiti
Zahtevana dokazila: poklicna izkaznica, nalog za odhod na misijo. 

- poklicni in vrhunski športniki z namenom udeležbe na tekmovanjih, ki jih je potrdilo Ministrstvo za šport
Zahtevana dokazila: članska izkaznica, potrdilo, ki ga izda organizator tekmovanju v sodelovanju z Ministrstvom za šport.