Veleposlaništvo RS Pariz /Kraljevina Maroko /Koronavirus (Covid-19) - vstop v Maroko /

Vstop v Maroko

Od 15. julija 2020 lahko slovenski državljani, ki imajo v Maroku stalno ali začasno bivališče in njihove družine, vstopijo v Maroko pod naslednjimi pogoji:

  • izpolniti morajo zdravstveni obrazec za potnike, ki je dostopen na www.onda.ma/form.php, ga natisniti in podpisati ter ga predložiti ob prihodu v Maroko;
  • pred potovanjem morajo predložiti negativni test na Covid-19 - od 1. oktobra naprej zadostuje samo PCA test na Covid-19 (prej je bil zahtevan tudi krvni test), rezultati pa ne smejo biti starejši od 72 ur (prej 48 ur);
  • predložiti morajo dokazilo o svojem prebivališču v Maroku v obliki „carte de séjour“ (rezidenčne izkaznice).


Vstop v Maroko s trajektom je možen iz Sete (Francija) in Genove (Italija). Za potnike trajektov veljajo enake zahteve glede testov ter dodatni sanitarni ukrepi.

Družinski člani (opredeljeni kot otroci, zakonec, starši) za potovanje potrebujejo maroško družinsko knjižico, v kateri so navedeni kot družinski člani "livret de famille".

Od 6. septembra dalje lahko v državo vstopijo tuji državljani, ki opravljajo uradne vladne posle, ali tisti, ki jih povabijo maroška podjetja, če predložijo kopijo svojega vabila. Podjetje mora vabilo ožigosati, podpisati ga mora direktor podjetja, navedene pa morajo biti tudi informacije o potniku (številka potnega lista, namen obiska, podrobnosti o nastanitvi). Vstop je dovoljen tudi tistim tujim državljanom, ki za vstop v Maroko ne potrebujejo vize in imajo potrjeno hotelsko rezervacijo v Maroku (slovenski državljani za vstop in bivanje v Maroku do 90 dni vizuma ne potrebujejo). V obeh primerih je potrebno predložiti še zdravstveni obrazec in test PCA na pristonost Covid-19, ki ni starejši od 72 ur (kot navedeno zgoraj).

Dodatne informacije o vstopu in veljavnih ukrepih za omejevanje širjenja koronavirusa v Maroku so dostopne tudi v angleščinin na spletni strani maroške turistične organizacije.

Slovenija je Maroko kot državo s sposlabšano epidemiološko sliko uvrstila na t.i. rdeči seznam, kar pomeni, da se vsem osebam, ne glede na državljanstvo in prebivališče, ki pripotujejo iz Maroka, ob vstopu oziroma povratku v Slovenijo odredi desetdnevna karantena.